top of page
Search

Sæt gang i LANDSBYEN med en BLUP

Updated: May 26, 2023

Vi har lavet en ganske kort beskrivelse af BLUP. Vi bringer nedenfor teksten og du kan downloade den her:

BLUP-ONE-PAGER (juni2023)
.pdf
Download PDF • 540KB
--------------------------------------------Sæt gang i LANDSBYEN med en


Den Bæredygtige Lokale UdviklingsProces


En Bæredygtig Lokal UdviklingsProces (BLUP) kan mobiliserer flere frivillige, styrke det lokale fællesskab og sparke masser af nye bæredygtige initiativer igang.


Processen kan gennemføres på ca 6-9 måneder. Lokalsamfundet får hjælp fra BLUP sekretariatet og en repræsentant fra kommunen.


Resultatet formidles i en Bæredygtig Lokal UdviklingsPLAN.


BLUP forløbet er inddelt i 4 faser og nogle forudsætninger


Fase 1: Mobilisering

Mobiliseringsfasen sikrer den brede opbakning til BLUP i lokalsamfundet. Der nedsættes en lille koordinationsgruppe og en større styregruppe, forventningerne afstemmes og den første borgersamling afholdes.

Fase 2: Kortlægning

Denne fase har til formål at skabe overblik over udfordringer og muligheder. Med afsæt i FN’s 17 Verdensmål defineres lokale mål.


Fase 3: Fremtidsværksted

På et fremtidsværksted bliver de bæredygtige lokale mål omsat til konkrete initiativer, projekter og arbejdsgrupper. Energien løftes og der skabes engagement omkring en fælles fortælling, fælles landsbymål og fælles handlinger.


Fase 4: Organisering

I organiseringsfasen sikre vi, at BLUP ikke afsluttes, men fortsætter som en ny udviklingsmetode der kan understøttes af kommunen. Det hele formidles på en afsluttende konference, sammen med andre BLUP landsbyer i Danmark.


Forudsætningerne for at komme igang

Inden man rigtig kan gå i gang med en BLUP, skal man sikre sig at der er en lille opstartsgruppe bestående af lokale ildsjæle som er klar, at man synes det er vigtigt, at man har kommunen med.


BLUP sekretariatet

BLUP er udviklet som et nyt udviklingsværktøj, til erstatning for den gamle LUP. Den er mere procesorienteret, mere kapacitetsopbyggende, mere bæredygtig og på landsbyens præmisser. Der stilles et eksternt BLUP sekretariatet til rådighed, hvor de to landsbycoaches, Helene Simoni Thorup og Tyge Mortensen, i samarbejde med kommunens repræsentant understøtter hele processen.


Se mere på hjemmesiden www.blup.dk

151 views0 comments

Comments


bottom of page