top of page
Search

Kort og godt om BLUP

Updated: Feb 26

Vi har lavet en ganske kort beskrivelse af BLUP. Vi bringer nedenfor teksten og du kan downloade den her:
BLUP-ONE-PAGER
.pdf
Download PDF • 537KB--------------------------------------------Kort og godt om

Den Bæredygtige Lokale UdviklingsProces


En BLUP kan et lokalsamfund gennemføre på ca 6-12 måneder, i samarbejde med facilitatorer fra BLUP sekretariatet og en repræsentant fra kommunen,

BLUP har som formål at skabe et bæredygtigt lokalsamfund ved at:


  1. mobilisere flere frivillige,

  2. styrke det lokale fællesskab og

  3. sparke masser af nye bæredygtige initiativer i gang


Resultatet bliver formidlet i en Bæregygtig Lokal UdviklingsPLAN og en ny positiv landsbyfortælling, der øger attraktiviteten og den daglige glæde for sit sted.


BLUP processen er inddelt i 4 faser og nogle forudsætninger

Fase 1: Mobilisering

Mobiliseringsfasen sikre den brede opbakning til BLUP i lokalsamfundet. Det er her styregruppen og et borgerpanelt nedsættes, forventningerne afstemmes og den første borgersamling afholdes.

Fase 2: Kortlægning

Denne fase har til formål at skabe overblik over udfordringer og muligheder. Med afsæt i FN’s 17 Verdensmål defineres lokale mål.


Fase 3: Facilitering

På et fremtidsværksted bliver de bæredygtige lokale mål omsat til konkrete initiativer, projekter og arbejdsgrupper. Energien løftes og der skabes engagement omkring en fælles fortælling, fælles landsbymål og fælles handlinger.


Fase 4: Organisering

I organiseringsfasen sikre vi at BLUP ikke afsluttes, men fortsætter som en ny udviklingsmetode der kan understøttes af kommunen. Det hele formidles på en afsluttende konference, sammen med andre BLUP landsbyer i Danmark.


BLUP sekretariatet

BLUP er udviklet som et nyt udviklingsværktøj, til erstatning for den gamle LUP. Den er mere procesorienteret, mere kapacitetsopbyggende, mere bæredygtig og mere på landsbyens præmisser.


Som noget nyt stilles der også et eksternt BLUP sekretariatet til rådighed, bestående af de to landsbycoaches, Helene Simoni Thorup og Tyge Mortensen.


Se mere på hjemmesiden www.blup.dk

54 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page