top of page
Search

LYKKE-PER som landdistriktsudvikler


Det store nordiske litteraturværk omsættes af lokalsamfund i Hedensted Kommune til et teaterstykke via en Bæredygtige Lokale UdviklingsProces


1. BAGGRUND,


Antallet af indbyggere i landdistrikterne er faldet siden 1800-tallet, hvilket har ændret de strukturelle og livsmæssige rammer. Denne udvikling er måske ved at stagnere eller helt vende. Dem der søger mod landet i disse år, leder efter et øget livsindhold, flere natur og kultur oplevelser og et lokalt fællesskab i trygge rammer.

Det giver landdistrikterne mulighed for at søge nye veje og bla inddrager kunstnere og kulturelle aktører i nye samarbejder.

Det er tidligere set, at kunstneriske og kulturelle arrangementer, finder sted i stor stil i landdistrikterne, og ofte med borgerinddragende aspekter. Den borgerinddragende del har dog altid været vanskelig. Den er oftest kommet til udtryk i, at man som kunstner primært var observerende og ikke involverende med sin kunst. Og slet ikke landdistriktsudviklende, dertil har man oftest oplevet kunstnerne som afkoblet fra det lokalt levede liv.

Dette projekt bygger videre på nogle tidligere parallele initiativer som i forvejen har kørt og kører i Hedensteds kommunes landdistrikter. Det er dels nogle stedspecifikke forestillinger af Teater Jævn og dels nogle bæredygtige lokale udviklingsprocesser som Landsbyhøjskolen har faciliteret. I dette projekt ønsker vi at flette de to processer og produktioner sammen i et nytænkt initiativ. Noget der aldrig er set før.


2. FORMÅL & IDE


Projektet tager afsæt i en ide om at bruge scenekunst til landdistriktsudvikling. Konkret tages der afsæt i det store nordiske mesterværk, Lykke Per, der bruges som rammefortælling for en Bæredygtig Lokal UdviklingsProces, faciliteret af landsbyhøjskolen. Teater Jævn samler inspiration under udviklingsprocessen til en forestilling om Lykke Per som landdistriksudvikler i Hedensted Kommune. Forestillingen og BLUP’n kulminere i flere lokal fremtidsfestivaler, der både indeholder et involverende fremtidsværksted for lokalsamfundet og en forestilling i forsamlingshuset om Lykke Per’erne, i hvert af de medvirkende lokalsamfund.


Romanen, som indbragte forfatteren en Nobelpris, er skrevet af Henrik Pontoppidan, hvis præsteslægt stammer fra egnen omkring Hedensted. I romanen vokser Lykke Per op på denne egn, men drager til København med en livslang drøm om at ændre hjemegnen med et stort vand- og energiprojekt. Romanen kredser om temaerne land og by, fornyelse og fastholdelse. Derfor er den som rammefortælling for en lokal udviklingsproces, oplagt at tage afsæt i (bilag 1 - rammefortællingen).

22 views0 comments

Comentários


bottom of page