top of page

Hvad koster BLUP?

Et faciliteret BLUP forløb koster 48.000 kr og finansieres helt eller delvist af den samarbejdende kommune.  

Hvad er med i prisen?

Med i prisen er en opstartsworkshop lokalt, et midtvejskursus, facilitering af fremtidsværkstedet og en afsluttende konference. Desuden ca 10 online studiekredsmøder for styregrupperne, fri adgang til videokurser, online skabeloner, arbejds manualer, samt et Zoom møderum unikt for landsbyen. Der er en Hot line til Helene og Tyge som er åben 24/7.

Hvor lang tid tager et faciliteret BLUP forløb?

Et faciliteret forløb er den periode hvor BLUP sekretariatet er med. Vi forsøger at afvikle det på ca 9 måneder, inkl ferieperioder, men er meget fleksible ift. de lokale forhold. Vi afslutter med en konference hvor vi samler alle BLUP landsbyer.  Vi tilstræber at det tager ca 9 måneder, mest af hensyn til de frivillige som involveres. Vi har dog erfaring for at det oftest tager lidt længere tid og vi slipper først landsbyen når den sidste fase er overstået. En BLUP skal ikke være stressende, så det tager den tid det nu engang tager.

Hvornår kan man som landsby komme med?

Vi forventer at kunne tilbyde faciliterede BLUP forløb hvert halve år. Næste opstart bliver i perioden jan/feb 2023 med et hold på ca 10 landsbyer. Næste opstartsperiode bliver i maj/juni/august 2023, hvor vi forventer at kunne starte ca 10 nye landsbyer op. Hvis man er nysgerrig, kan man tilmelde sig det næste INFO-møde og ellers tage en snak med BLUP sekretariatet eller sin kommune.

Er der nogle krav?

Vi stiller tre krav for at kunne gå igang med et af vores forløb.

  1. Kommunen skal være med, dvs stille en kontaktperson til rådighed og finansiere forløbet,

  2. Der skal være mindst to i landsbyen der som udgangspunkt synes det er en god ide, og vil være med til at løbe det igang. De udgør fra starten af en koordinationsgruppe.

  3. Der skal være en kultur/tradition for samarbejde i landsbyen eller der skal skabes lyst til det. 

Findes der en miniudgave af BLUP

Hvis man for nylig har lavet en LUP eller kun har mod på at lave en miniversion af BLUP, foreslår vi en af tre: 1. enten tilmelde sig kun et af faserne (aftales) eller 2. fra forår2023 tager på nogle af kurserne der udbydes i BLUP Akademiet og starter selv eller 3. laver en specialaftale med BLUP sekretariatet om et tilpasset forløb. 

Hvordan er kommunen involveret?

Bortset fra at kommunen betaler, så stiller vi som krav at kommunen også er involveret, interesseret og med i BLUP'n, dvs som minimum stiller en kontaktperson(er) til rådighed. Kontaktpersonen er som regel den der arbejder med lokalsamfundene i landdistrikterne. Kontaktpersonen inviteres med til de online og fysiske møder der arrangeres og deltager efter behov og støtter med det der dukker op af behov. Desuden agere kontaktpersonen link til relevante relationer i kommunen, samt levere data som kommunen måtte ligge inde med. 

Hvad er en styregruppe?

Styregruppen etableres i den første fase og består af alle relevante nøgleaktører i landsbyen. Det kan godt være 10-30 personer, afhængig af antal af foreninger, institutioner, virksomheder mm. Styregruppen afholder møder efterbehov, men hensigtsmæssigt et-to møder pr fase. Styregruppen ledes af koordinationsgruppen. 

Hvad er en koordinationsgruppe?

Det sammensættes en agil koordinationsgruppe i starten. Det kan være den eller de ildsjæle som lokalt tager initiativet. Det kan også være en gruppe der udpeges i samarbejde med kommunen eller nedsættes af et lokalråd/borgerforening eller lign. Vigtigst er det at det er en lille gruppe som har evnen til at samle de andre lokale ledere og nøgleaktører i en styregruppe. Vi plejer at sige at et godt antal er 2-4 personer, men det kan også bare være færre eller flere. Vi plejer også at sige at det helst ikke skal være en eksisterende bestyrelse. Bedst er det en add hoc gruppe, der kun har BLUP som sin opgave. 

Hvad er et borgerpanel?

Som en del af mobiliseringen af lokalsamfundet om en fælles BLUP proces, er det en god ide at knytte så mange som muligt til tættere til processen. Det kan gøres i et Borgerpanel og bestå som minimum af en mailliste. Borgerpanelet kan etableres enten under fase et eller to eller i forbindelse med fremtidsværkstedet i fase 3 og bruges som høringsgruppe og ressourcesgruppe når der skal laves undersøgelser eller afstemmes forventninger.

bottom of page