Hvad koster BLUP?

Et faciliteret BLUP forløb koster 48.000 kr og finansieres helt eller delvist af den samarbejdende kommune.  

Hvad er der med i prisen?

Med i prisen er en opstartsworkshop lokalt, et midtvejskursus, facilitering af fremtidsværkstedet og en afsluttende konference. Desuden ca 10 online studiekredsmøder for styregrupperne, fri adgang til videokurser, online skabeloner, arbejds manualer, samt et Zoom møderum unikt for landsbyen. Der er en Hot line til Helene og Tyge som er åben 24/7.

Hvor lang tid tager et faciliteret BLUP forløb?

Et faciliteret forløb afvikles over ca 9 måneder, inkl ferieperioder. Vi afslutter med en konference hvor vi samler alle BLUP landsbyer.  

Hvornår kan man komme med?

Vi forventer at kunne tilbyde faciliterede BLUP forløb hvert halve år. Næste opstart bliver ultimo 2022 og derefter igen i foråret 2023. 

Er der nogle krav?

Vi stiller tre krav for at kunne gå igang med et af vores forløb. (1) kommunen skal være med, dvs stille en kontaktperson til rådighed og finansiere forløbet, (2) der skal være mindst to i landsbyen der som udgangspunkt synes det er en god ide, og (3) styregruppen skal oprettes som en selvstændig add hoc gruppe, dvs ikke en eksisterende bestyrelse eller lign.. Gruppen må gerne nedsættes af ex. et lokalråd, men kun skulle arbejde med BLUP.

Findes der en miniudgave af BLUP

Hvis man for nylig har lavet en LUP eller kun har mod på at lave en miniversion af BLUP, foreslår vi en af tre: 1. enten tilmelde sig kun et af faserne (aftales) eller 2. fra forår2023 tager på nogle af kurserne der udbydes i BLUP Akademiet og starter selv eller 3. laver en specialaftale med BLUP sekretariatet om et tilpasset forløb.