top of page
Search

ETABLERING AF STYREGRUPPE

Updated: Nov 1, 2022


En BLUP styregruppe er en BLUP styregruppe hvis:

  • Styregruppen består af udpegede personer, der er selvsupplerende og ikke på valg.

  • Styregruppen kun har BLUP som sit arbejdsfelt. Dvs det ikke er ex en foreningsbestyrelse eller lignende.

  • Styregruppen som minimum udgør tre personer.

  • Styregruppen refererer til en lokal representativ organisation, ex. et lokalråd, borgerforeningsbestyrelse eller kommune.

  • Styregruppen har et budget til at dække evt. egne omkostninger ifm. møder.

  • Styregruppen følger det landdækkende BLUP forløb og indgår i det landsdækkende netværk af Bæredygtige Lokalsamfund.

Hvordan sammensættes styregruppen?

Den ideelle styregruppe består af 6 personer. Bliver styregruppen mindre er den sårbar overfor frafald og bliver den større er det sværere at fastholde ansvaret. Men vi ved også, at det som regel også er det muliges kunst, og man kan sagtens ende med at bliver færre eller flere.

Ved sammensætningen af styregruppen kan man lade sig inspirere af Gladwells “Loven om de få” (Law of the few). Gladwell har analyseret sig frem til at få mennesker kan gøre en stor forskel, hvis man sammensætter gruppen så de dækker tre typer af personprofiler:

  • Fagnørden, som er god til at samle viden og strukturere det

  • Netværkeren, der har et godt kendskab til og kontakt med mange

  • Historiefortælleren, der er god til at formidle og sælge ideerne

Vi foreslår, at man bruger Gladwells teori når man afsøger lokalsamfundet for mulige kandidater til styregruppen og prøver at finde mindst to personer på hver profil.


Et godt spørgsmål at stille er: “Hvem i styregruppen dækker, hvilke af de tre typer?”.


Gladwell argumentere for at få mennesker på den måde kan udrette store ting sammen. Hvis man mangler en af profilerne, vil man ofte køre træt på et tidspunkt, eller mærke at man ikke kommer ud over rampen.


Vi håber, at det giver mening. Der er en vigtig opgave, ikke bare at få sat et hold af frivillige, men få sat det rigtige hold.


88 views0 comments

Comments


bottom of page