Search

ETABLERING AF STYREGRUPPE


En BLUP styregruppe er en BLUP styregruppe hvis:

  • Styregruppen består af udpegede personer, der er selvsupplerende og ikke på valg.

  • Styregruppen kan arbejde selvstændigt med BLUP, uafhængig af andre opgaver.

  • Styregruppen som minimum udgør tre personer.

  • Styregruppen refererer til en lokal representativ organisation, ex. et lokalråd eller kommune.

  • Styregruppen har et budget til at dække evt. omkostninger ifm. møder.

  • Styregruppen følger det landdækkende BLUP forløbet.


Hvordan sammensættes styregruppen?

Den ideelle styregruppe består af 6 personer. Bliver styregruppen mindre er den sårbar overfor frafald og bliver den større er det sværere at fastholde ansvaret. Men vi ved også, at det som regel også er det muliges kunst, og man kan sagtens ende med at bliver færre eller flere.

Sammensætningen af styregruppen bør efter Gladwells “Loven om de få” (Law of the few). Gladwell har analyseret sig frem til at få mennesker kan gøre en stor forskel hvis man sammensætter gruppen så de dækker tre typer af personprofiler:

  • Kenderen, som er god til at samle viden og er kvalitetsbevidst

  • Netværkeren, der er god til at kontakte og samle mennesker

  • Historiefortælleren, der er god til at formidle og sælge ideerne

Vi foreslår, at man bruger Gladwells teori når man afsøger lokalsamfundet for mulige profiler der inviteres med i styregruppen og helgardere med mindst to personer på hver profil. Et godt spørgsmål at stille er: “Hvem i styregruppen dækker, hvilke af de tre typer?”. Gladwell argumentere for at få mennesker på den måde kan udrette store ting sammen. Hvis man mangler en af profilerne, vil man ofte køre træt på et tidspunkt, eller mærke at man ikke kommer ud over rampen.

Vi håber, at det giver mening. Der er en vigtig opgave, ikke bare at få sat et hold af frivillige, men få sat det rigtige hold.

I den følgende video uddyber Tyge:


2 views0 comments

Recent Posts

See All