top of page
Search

BLUP Akademiet - projektbeskrivelse og plan

BLUP forløbet i 2021 afslørede at der er stort behov for en opbygning af en strategisk udviklings- og samarbejdskapacitet hos lokalsamfund og kommuner. Dvs at lokale aktører, kommunens embedsfolk og lokalpolitikere skal blive bedre til at samarbejde. Både internt i lokalsamfund og i kommune, men også imellem sig.


Det medførte at vi nu har søsat et nyt projekt som vi kalder "BLUP Akademiet".


Her kommer en kort projektbeskrivelse og plan


Behov:

Den seneste landdistriktsforskning peger på et behov for at se den lokale strategisk kapacitetsopbygning, som en kompetenceudvikling ikke bare hos lokalråd, men også i samspillet med byrådspolitikere og kommunalt ansatte (Tanvig og Herslund, 2020).


Der findes idag ikke sammenhængende læringsforløb for lokalråd, eller for kommunalt ansatte og politikere som har lokalsamfund som deres område.

I dette projektet afdækker og udvikler vi dette samspil via:

 1. En behovsanalyse: Afdækning af kompetencebehovet hos hhv. lokalrådsmedlemmer, byrådspolitikere og kommunalt ansatte ifm. samskabende udviklings af lokalsamfund. Følgende aktiviteter gennemføres:

  1. Spørgeskemaundersøgelse hos et vilkårligt antal lokalrådsmedlemmer, byrådspolitikere og ansatte i kommunen

   1. Januar-april

   2. Landdistrikskoordinator sender ud

   3. Bearbejdning: Anne

   4. Teknik: Tyge

  2. 4 fokusgruppeinterviews med to fra lokalrådene og to ansatte i kommunen.

   1. Maj-juni

   2. Landdistrikskoordinator udpeger deltagere

   3. Interviewer og spørgeramme: Anne

   4. Online facilitator: Tyge

 2. Test af forskellige aktionsorienterede lærings- og inspirationsforløb: Der gennemføres forskellige eksperimenterende workshopforløb for at afprøve nye former for samskabende læringsforløb. De målrettes dels de kommunalt ansatte, lokalråd og politikere og alle tre parter sammen. Følgende aktiviteter gennemføres:

  1. 6 Samarbejds Workshops, en i hver kommune, med både lokalråd, ansatte og politikere

   1. Maj-september

   2. Arrangør: landdistrikskoordinator

   3. Facilitator: Tyge/Anne

  2. Læringsforløb der skal understøtte resultaterne fra samarbejdsworkshoppene. Det kan være netværksmøder på tværs, faciliterede læringsworkshops, online inspirationskurser og webinare.

   1. september-december

   2. Landdistrikskoordinator formidler og indbyder

   3. Facilitator og undervisere: Tyge/Anne

 3. Lokal Strategisk Kapacitetskonference: Resultaterne formidles ved en konference der både skal afslutte dette projekt, men også være kick off for udbud af flere forløb der tager afsæt i behovsanalysen, samarbejdet mellem lokalsamfund og den lokale strategisk kapacitetsopbygning.


Projektledelsen og projektpartnere

Projektledelsen ligger hos Landsbyhøjskolens forstander, Tyge Mortensen. Den faglige konsulent er Anne Tortzen fra Center for Borgerdialog. Som projektpartnere er dannet en kreds af kommuner, med landdistrikskoordinatoren som kontaktperson:


1. Faaborg-Midtfyn Kommune // Jens Peter Jakobsen

2. Sønderborg Kommune // Connie Skovbjerg

3. Kerteminde Kommune // Steen Hjorth

4. Næstved Kommune // Mette Dinesen

5. Nordfyns Kommune // Hanne Bille

6. Slagelse Kommune // Anne Justiniano


Tidsplan:
82 views0 comments

Comments


bottom of page