top of page
Musician

Ny Rapport

Samarbejde om
Lokal Udvikling

Et Gratis Webinar hvor resultaterne fra en ny behovsanalyse med status, udfordringer og ønsker til forbedring af samarbejdet mellem Lokalsamfund og Kommune præsenteres.  

Rapporten tilsendes ved tilmelding

Anne Tortzen.webp
GEIR9355_V2.jpg

Webinar mandag
d. 12. september
kl 15.00
med
Anne Tortzen og
Tyge Mortensen

Hovedkonklusionerne i en rapport der har undersøgt, hvordan centrale lokalsamfundsaktører opfatter samarbejdet om lokal udvikling.

 

Analysen omfatter lokalrådsrepræsentanter, medarbejdere og politikere i seks landdistriktskommuner.

På dette webinar vil vi præsentere resultater fra en ny rapport der afdækker...

”.. Det er lidt svært for os i lokalområdet at snakke om biodiversitet, når vi taler om skolelukninger, bussen er væk og vi får ikke nogen cykelstier de næste ti år” (lokalrådsrepr.)

”Vigtig med positiv og tidlig dialog med lokalrådene. Umiddelbart tager de mod tidlig inddragelse med glæde og åbne arme” (medarbejder)

Carefree

Program 12. sept

bottom of page