top of page
Skærmbillede 2022-01-18 kl. 17.08.36.png

Bag om BLUP
erfaringer fra kickstarterforløbet i 2021

BAGGRUNDEN - hvorfor LUP blev til BLUP

Ønsket med BLUP var at gentænkt de to koncepter, kommunernes LUP og DGI's Blomstrende Landsby. 8 kommuner gik sammen med Landsbyhøjskolen om udvikling  et nyt og mere bæredygtigt og proces-orienteret koncept, kaldet BLUP.

FRAMING - dyrekøbte, men vigtige erfaringer 

Første fase består af en forventnings-afstemning, en teamdannelse og en mobilisering af lokalsamfundet. Her skabes rammer og retning for BLUP'n. Fasen er altafgørende for succes og virker katalyserende for BLUP. 

SENARIER - hvor vi helt måtte opgive

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

STUDIEKREDSENE - hvor vi gik fra en analog plan til ny virtuel virkelighed

This is your Project description. A brief summary can help visitors understand the context of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

BLUP Framework
- planen der blev ændret undervejs

Vi startede i 2021 med en procesplan med 6 faser men reduceret sidst på året til fire. I første udkast havde alle faser engelske navne, men vi endte med 4 faser med danske navne: (1) Mobilisering, (2) Kortlægning, (3) Handling og (4) Bærebygtighed. 

SCANNING - hvor vi ikke måtte springe over hvor gærdet er laves

Anden fase består af en kortlægning af hvor lokalsamfundet står idag og hvorfor, hvad der kendetegner, men mest af alt hvilke muligheder fremtiden byder på. Megatrends, udviklingstendenser og planer der berører lokalsamfundet analyseres

FREMTIDSVÆRKSTEDERNE - de energifyldte fremtidslaboratorier

This is your Project description. A brief summary can help visitors understand the context of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

BLUP planen - en opsamling, ikke en afslutning

This is your Project description. A brief summary can help visitors understand the context of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

bottom of page