top of page
Search

Verdensmålenes Juletræ

En ny måde at se Verdensmålene på og hvordan de alle er forbundet med et Bæredygtigt Lokalsamfund.

Under arbejdet med et udvikle konceptet for en Bæredygtig Lokale UdviklingsProces blev der behov for en ny måde at anskue de økonomiske, sociale og økologiske aspekter af FN's 17 Verdensmål.


Verdensmålene er alle tænkte som forbundne mål, der kan anskues enkeltvis, men ikke skilles ad. Arbejder man med lokalsamfund som vi gør, vil man nemt forfalde til kun at vælge VM11 (Bæredygtig Lokalsamfund) og have svært ved at forbinde sig eller overskue integrationen med de resterende 16 Verdensmål.


"Verdensmålenes Juletræ" illustrerer, hvordan et bæredygtigt lokalsamfund skal ses i sammenhæng med målene for økonomi, samfund, biosfæren og funderes i det 17. Verdensmål for partnerskaber. Denne vision er et skridt væk fra en mere traditionel tænkning, hvor social, økonomisk og økologisk udvikling ses som separate dele.


Illustrationen ovenfor er gratis at bruge under Creative Commons-licensen (CC BY 4.0).


Læs også uddybningen af de nye betegnelser for Verdensmål, som vi har kaldt Landsbymål.

52 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page