top of page
Search

TRENDSPOTTING og Verdensmålene

Updated: Mar 16, 2022


De beslutninger vi tager idag har stor betydning for hvordan vores landsby er om 10 år. Udslukt eller levende. Derfor er det relevant at arbejde med trendspotting og forståelsen af hvad der kan være i vente og komme til at påvirke den lokale udvikling i fremtiden.

De kan inddeles i 4 kategorier (Kilder 1).

 • Globale megatrends

  • En global megatrend er overordnede strømninger som samfundet er underlagt over lang tid, ex 5-15 år. Grundlæggende taler man om sociale, økonomiske, klimatiske og teknologiske megatrends.

 • Regionale trends

  • Er mellem til langtrækkende tendenser på nationalt eller kommunalt plan, som ikke nødvendigvis har indvirkning på de globale megatrends. Politiske strategier, kulturel særegenheder, organisatoriske initiativer og lignende der påvirker den regionale udvikling.

 • Lokale tendenser

  • består af lokale påvirkninger som kan opstå over kort tid. De lader sig derfor ikke altid forklare udfra et megatrend perspektiv og kan afhænge af lokale handlinger og initiativer. Afhængig af deres natur, kan de blive starten på en regional eller global megatrend.

 • Wild cards

  • Er pludseligt opståede indvirkninger der i samtiden synes urealistiske eller uforudsigelige, men – hvis de opstår – kan have en voldsom disruptiv påvirkning.


EFTER CORONA, EFTER UKRAINE, EFTER..........?

Vi bevæger os imod en efter-corona og en efter-Ukraine periode hvor de megatrends vi har kunnet observere i flere år nu slår igennem kraftigere end forventet før. Corona er et globalt wild card, der skubber til de megatrends vi havde set før. Men det er Ukraine krigen også. Digitalisering, globalisering, urbanisering for at nævne nogle få. Det påvirker også livet i de små lokalsamfund. Enten bliver vore landsbyer rammen om markant nye muligheder eller det modsatte.

I det følgende lister vi en lang række megatrends op, som kommer til at præge fremtiden, med specielt fokus på livet i landdistrikterne de næste 5-10 år.

Ikke alle megatrends vil få lige stor betydning i alle lokalsamfund. Vælg derfor at koncentrer Jer om dem I forventer vil få størst betydning hos Jer og brug dem som input til udviklingen af et lokalt scenarie for fremtiden.

Vi har inddelt i fire kategorier efter FN’s 17 Verdensmål:

MEGATRENDS og tendenser

 • Klima, Miljø og Biodiversitet

  • Klimaforandringer

  • Genbrug og Cirkularitet

  • Friluftsliv

  • Grundvandstigninger – Oversvømmelse nedefra

  • Bæredygtig Energi

  • Individualiseret Transportsystem

  • Biodiversitet – vild med vilje

 • Sociale og kulturelle forhold

  • Den Unge Ældre

  • Kønsforskelle Land-By

  • Nyt Uddannelsessystem

  • Ligestilling og Feminine Værdier

  • Urbanisering

  • Mod-Urbanisering

  • Dele frem for at Eje

  • Minimalisering – Slow & Simpel Living – Tiny Houses

  • Smart Alting – Kunstig Intelligens

  • Cirkulær Økonomi – Donut Økonomien

  • Fremtidens Fællesskaber – Den Nye Frivillighed

  • Samværets Nye Former – Online Møder

  • Demokratisk Underskud

 • Erhverv og økonomi

  • Automatiseret Fødevarerproduktion

  • Lokal Små-Skala Fødevarerproduktion

  • 3D Printing – Hjemmeproduktion

  • Hyperlokal Turisme

  • Krypto Økonomi – Lokal Økonomi

  • Fremtidens Fleksible Arbejdsliv

  • Forbundethed – Hyperkonnektivitet

 • Partnerskaber

  • Partnerskab – Samskabelse


Du vil kunne læse mere om hver megatrend ved at klikke HER
I det følgende forklare vi alle megatrends i spørgerammen. Det er en stribe korte videoer. Videoerne er lavet til et spørgeskema som BLUP landsbyerne har sendt ud til deres borgerpanel. Det blev mange videoer og derfor også en omfattende spørgeundersøgelse, der skal være med til at kortlægge hvilke megatrends der er mest relevant at tage udgangspunkt i lokalt.


Introduktion til TREDSPOTTING undersøgelsenSammenhæng mellem Base Behov, Megatrends og nye ideer.

BIOSFÆREN: Det nederste lag i vores Juletræs model

#1 Megatrend: Klimaforandringerne

#2 Megatrend: Biodiversitet

#3 Megatrend: Genbrug og Cirkulær Økonomi

#4 Megatrend: Natur- og Kulturoplevelser

Andet lag på Juletræet: Samfundet

#5 Megatrend: Mod-urbanisering

#6 Megatrend: Simpel Living

#7 Megatrend: Den Unge Ældre

#8 Fremtidens Fællesskaber

#9 Megatrend: Skævvridning

Øverste lag på Juletræet: Økonomi

#10 Megatrend: Små Skala Fødevarerproduktion


#11 Megatrend: Hyper Lokal Turisme


#12 Megatrend: Fremtidens Fleksible Arbejdsliv (GIG økonomi)

#13 Megatrend: Dele Økonomi

#14 Megatrend: Partnerskaber - Samskabelse


57 views0 comments

Kommentare


bottom of page