top of page
Search

Kan Frilandsbyordningen bliver starten på en ny landsby bevægelse?

Ideen om at eksperimentere med en 'Frilandsby' ordning, kom op under en debat i landdistrikternes telt på Folkemødet på Bornholm i 2018. Med i debatten var også Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer. Ideen var god og blev senere til en forsøgsordning der nu er lagt i hænderne på Landdistrikternes Fællesråd til udvikling de næste to år.


Men hvordan man vinkler begrebet 'Frilandsbyer' er ikke givet og vil givetvis også få stor betydning for resultatet.


Det mener ihverfald Hanne Tanvig, som allerede for 3 år siden satte et pilotprojekt igang på Broagerland, sammen med Sønderborg Kommune. Dette pilotprojekt er afsluttet og konklusionen er at man kan se på begrebet *Frilandsby' på to måder:

  1. Skal landsbyer gøres frie til at finde nye veje til udvikling?

  2. Eller skal det handle om at udpege enkelte love, som bør justeres?

Den 28. februar afholdtes et online møde hvor de to spørgsmål blev debatteret. Sammenklip fra online mødet kan ses her:

Konkusionerne på debatten blev:

  • De fleste fandt, at formålet må være, at landsbyer gøres frie til at finde og vise nye veje i det hele taget, og at fokus på lovgivning må følge efter. Der var forslag om at give landsbysamfund regulær myndighed (lov)

  • Barren skal sættes højt, så det kommer til at handle om nye veje til udvikling

  • Landsbysamfund er forskellige med forskellige forudsætninger og potentialer, som de skal have frihed til at fremme


Måske bliver dette starten på en bevægelse nedefra. Vi mangler stadig at få mobiliseret landsbyerne i en fælles bevægelse, men det virker til at tiden er moden nu.


88 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page