top of page
Search

Svanninge Sogn forener menighedsrådsvalget med BLUP forløbet
Et af de virkeligt spændende og nytænke BLUP forløb vi facilitere i 2024, er Kirke BLUP'n i Svanninge Sogn, der består af de landsbyer, Faldsled og Svanninge.


En Kirke BLUP er initieret af menighedsrådet og ikke som det normalt sker af lokalrådet, borgerforeningen eller lign.


I Svanninge Menighedsråd har man inviteret lokalrådet med ind i styregruppen og formået at flette kirkens valg til menighedsrådet sammen med BLUP forløbet. Dvs at orienteringsmødet d. 14. maj som skal afholdes i alle sogne i Danmark op til menighedsrådvalget i september 2024, bliver afviklet som en borgersamling og del af BLUP forløbet.


På kirkens hjemmeside annonceres borgersamlingen med følgende:KOM TIL FÆLLES BORGERSAMLING

ORIENTERINGSMØDE FORUD FOR MENIGHEDSRÅDSVALGET 2024 AFHOLDES I FORBINDELSE MED BORGERSAMLINGEN, DER FINDER STED I SVANNINGE SOGNEGAARD DEN 14. MAJ 2024 KL. 19.00-21.00Hvert fjerde år er der landet over valg til menighedsrådet, og dette valg skal afholdes i år. Selve valget foregår den 17. september, hvor vi i Svanninge sogn skal vælge seks nye medlemmer til menighedsrådet. Forud for selve valget skal der afholdes et orienterende møde, hvor det nuværende menighedsråd fortæller om, hvad det vil sige at sidde i et menighedsråd.

På dette møde uddybes, hvilke opgaver der typisk varetages af et menighedsråd og der vil blive orienteret om økonomien og hvilke opgaver menighedsrådet står overfor i den kommende periode.

Lokalrådet og menighedsrådet har netop igangsat et nyt udviklingsforløb for hele vores lokalsamfund kaldet ”BLUP”.

Som en del af dette forløb har vi her i sognet valgt at orienteringsmødet integreres i en ”Borgersamling” i samarbejde med lokalrådet. Et af de emner, vi vil drøfte denne aften, er hvordan sognet med dets mange forskellige aktører kan støtte op omkring kirken, og hvordan kirken kan støtte op omkring livet i sognet. Tanken bag dette er at vi sammen kan løfte og styrke hele vores lokalsamfund – sammen er vi stærkere end hver for sig. 

På mødet vil der være orientering om BLUP og de tanker lokalrådet har om vigtige nye lokale initiativer, herunder drømmen om etablering af en beboerforening for Millinge, Østerby og Svanninge. Som inspiration vil Falsled beboerforening fortælle om, hvem de er og deres gode arbejde. Fra kirkens side vil vi også fortælle om vores håb, drømme og visioner for kirkelivet i sognet, og hvordan vi ser mulige nye projekter og aktiviteter udfoldet. 

Et af de vigtige emner er naturligvis også det forestående menighedsrådsvalg, og den brændende platform er at få samlet seks personer der brænder for opgaven.

Under overskriften ”Vi går sammen og skaber det bedste sted” håber kirken og lokalrådet, at mange vil møde op til et virkelig spændende arrangement. Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen vil være mødeleder, og han vil tage os godt gennem hele programmet.

På mødet skal vi tale, tænke og få ideer og måske allerede så småt planlægge nogle af de vigtige nye lokale initiativer vi drømmer om for vores fantastiske lokalsamfund.

Vi håber at mange har lyst til at påvirke den lokale udvikling og deltage i mødet, ligesom vi håber at finde kandidater til det kommende menighedsråd. At sidde i menighedsrådet er ikke kedeligt. Det er en af landets ældste demokratiske bastioner, hvor det lokale liv kan udfoldes og hvor man kan få stor indflydelse på hvad der skal ske i sognet og i kirken de næste 4 år.

Det bliver et meget spændende forløb, hvor vi håber at rigtig mange i lokalområdet har lyst til at være med. Den kreative del af mødet vil være sessioner, hvor vi deler os op i mindre grupper med mulighed for at tale om, hvordan vi skaber:

• Det empatiske lokalsamfund - det sociale ansvar

• Det regenerative lokalsamfund - natur og ressourcer

• det religiøst forankrede lokalsamfund - åndelighed, religiøsitet

• Det kulturarvsbevarende lokalsamfund - kulturarv og traditioner

• Det erhvervsaktive lokalsamfund - arbejdspladser og initiativ

• Det nyskabende lokalsamfund - kreativitet og forandring

• Det fællesskabende lokalsamfund - netværk og inklusion

MØD OP TIL ET VIRKELIG SPÆNDENDE ARRANGEMENT TIRSDAG DEN 14. MAJ 2024 KL. 19.00-21.00

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page