Search

OM BLUP - version 1

Her kommer en kort intro til de første aspekter af BLUP: Framework, Landsbymålene og logoerne.


BLUP Framework

Da vi i efteråret 2020 besluttede os for en struktur til lokalsamfundenes nye udviklingsmodel, kaldt BLUP, blev det til en grundlæggende faseopdelt proces hentet fra Fremtidsforskningen verden. Den skulle lærer lokalsamfundene, hvordan man udforskede fremtiden.

Version 1 kom til at se ud som overstående.

Den er bevidst designet til at være fleksibel og opbygget af moduler der kan rumme mange andre gode teknikker fra fremtidsforskningens verden.

Der er forskellige kilder til BLUP Framework’n, version 1. Grundmodellen kommer fra en fremtidsforskningens grand old men, Peter Bishop’s Framework Forecasting fra begyndelsen af ​​2000’erne. siden hen videreudviklet af Andy Hines til Framework ForesighLandsbymålene

Vi valgte FN's 17 Verdensmål som den overordnede ramme, men løb hurtigt ind i forståelses problemer der truede med at stoppe landsbyernes velvilje overfor Verdensmålene. Vi tillod os derfor at omdøbe nogle af målene og pille de delmål ud vi selv kunne relatere os til i en landsby kontekst. Vi kaldte dem for Landsbymål og favnede på den måde hele det brede aspekt af bæredygtighed uden at man går i stå p.gr.a uklarhed fra starten af.BLUP Juletræet

17 Verdensmål var mange at skulle arbejde med. Alle kan være relevante, selv i en lokal dansk kontekst, men for ikke at skulle vælge nogle få ud, valgte vi at kategorisere dem i 5 kategorier så de i princippet alle var med.

Inspirationen kom fra Stockholm Resilience Centers hvor de havde gjort det samme, og kaldet den for en 'Wedding Cake'.

I BLUP har vi videreudviklet den svenske Wedding Cake så den nu også har en fod.

Foden og stjernen er de central Verdensmål for et lokalsamfund og hentyder hhv til VM 11 og 17, der binder alle de andre Verdensmål sammen i en akse.
BLUP Logoet

er opstået udfra et ønske om at symbolisere BLUPs organisering i Styregruppe, Borgerpanel og Landsbyfællesskab. BLUP styregruppen er sammensat af tre forskellige typer, vist i luppen. De tre typer er inspireret af Galdwelles ‘Tipping Point* teori for bæredygtige grupper. De 17 Verdensmål er omdannet til kransen med 17 personer der favner både styregruppen og BLUProcessen.Logo for Bæredygtige Lokalsamfund,

Logoet er skabt med inspiration fra FNs Verdensmål og DGI’s Blomstrende Landsbyer. DGI’s Blomstyrende Landsbyer som BLUP udspringer fra, gav som resultat en eller flere blomster, der kunne pryde Den Blomstrende Landsby. Det samme er tiltænkt de lokalsamfund der arbejder efter BLUP principperne. Logoet er en strålende sol af 17 Landsbymål afbilledet som en personkreds, der stråler over lokalsamfundet.

6 views0 comments

Recent Posts

See All